Met een Doorlopend Krediet kunt u steeds opnieuw geld opnemen tot aan het afgesproken leenbedrag, de kredietlimiet. U betaalt slechts rente over het opgenomen bedrag. Een Doorlopend Krediet is zeer flexibel in aflossing en opname. De looptijd is variabel.

Het doorlopend krediet is het meest geschikt als je extra geld achter de hand wilt hebben. Er wordt een kredietlimiet afgesproken en tot deze limiet is het vrij om bedragen op te nemen en af te lossen.