Wanneer u akkoord gaat met de door Geldplatform aangeboden offerte, dan is het noodzakelijk dat u de ondertekende contracten met de juiste documenten bewijsstukken) retourneert. De betreffende bank voert enkel de eindcontrole van uw leningaanvraag uit als uw dossier is voorzien van alle benodigde documenten. Op deze pagina treft u een aantal praktische tips voor het zo correct mogelijk aanleveren van uw dossier.

Stukkenhulp

  Afschriften (internet/bank)
  Legitimatiebewijs
  Loonstrook